Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Vodná nádrž Bešeňová - Vlašky Obrázok

Vyrovnávacia vodná nádrž pod Liptovskou Marou. Zaujímavé vodné druhy vtáctva počas celého roka.

Foto týždňa

Aktuality

Všetko dobré v roku 2020 01.01.2020
V novom roku 2020 prajeme veľa zdravia a pekných...
Tábor pri Oravskej priehrade 19.08.2019
V dňoch 22.-25.8. sa uskutoční tábor pri Oravskej...
Voda pre močiare 10.01.2019
Nedopusťme vyschnutie Medzibodrožia! Prispejte.

Birdwatching

Birdwatching, ktorý by sa dal preložiť ako pozorovanie vtáctva,  je nenáročná záľuba spočívajúca v sledovaní vtáctva v prírode na rôznych miestach -  v rôznych biotopoch. 

Veľmi rozšírený je najmä v západnej Európe, kde sa tejto záľube venujú milióny ľudí tzv. birdwatcherov. Poteší ich pozorovanie všetkých druhov vtáctva od sýkoriek v záhrade až po sledovanie vzácnych druhov v sprístupnených rezerváciách ako aj na odľahlých miestach. Niektorí precestujú aj tisíce kilometrov,  aby sa pokochali pohľadmi na zaujímavé druhy vtáctva, peknú a zaujímavú prírodu, tradičné využívanie krajiny a popri tom aj kultúrne pamiatky.   

 Slovensko poskytuje ešte stále množstvo zaujímavých lokalít a druhov, ktoré sú v Európe už vzácne. Preto má výborný potenciálny pre rozvoj takejto formy turistiky. Pomaly sa začína táto záľuba rozvíjať aj u nás. Veľa ľudí rado navštevuje prírodu, snažia o nej dozvedieť viac. Vrátane informácii o vtáctve. Takýchto ľudí združuje aj naša mimovládna organizácia SOS/BirdLife Slovensko, ktorej členmi sa môžu stať všetci,  ktorí majú záujem o prírodu, jej poznanie a ochranu, bez ohľadu na vzdelanie alebo vek.  

 

Birdwatching je dôležitým zdrojom informácií  o vtáctve. Rozšírenie a početnosť druhov sa často mení - či už v dôsledku ľudských aktivít alebo prírodných  činiteľov. Stále ešte dostatočne nepoznáme rozšírenie aj bežnejších druhov. Pozorovaním vtáctva sa získavajú údaje o ich výskyte, početnosti, trendoch, ktoré sa ďalej využívajú na ich ochranu, rovnako ako na ochranu ich lokalít. Aj pre tento účel máme pripravenú internetovú aplikáciu AvesSymfony na zaznamenávanie výskytu nielen všetkých druhov vtáctva, ale aj rýb, obojživelníkov, plazov a cicavcov. Pomôžte nám ich aj takto zmapovať.